Pearson DIGITAAL De vraag naar toegankelijk en kwalitatief les- en studiemateriaal blijft groeien in het onderwijs. Pearson speelt hierop in door deze materialen aan te bieden op digitale leeromgevingen. Zowel docenten als studenten vinden hierop product-gerelateerde materialen die het leren of lesgeven vergemakkelijken. Bij onze Nederlandstalige boeken zijn er twee digitale leeromgevingen. Aan het logo herkent u waar u uw les- en of studiematerialen kunt vinden. MyLab | Nederlandstalig Op MyLab kunt u als docent niet alleen extra lesmaterialen vinden. U kunt door middel van de toetsen die studenten kunnen maken ook uw studenten monitoren met de cijferlijst. Ook kunt u met behulp van de eText notities maken en delen met collega’s en/of uw studenten, markeringen aanbrengen en delen theorie verbergen. Als student vind je hier veel oefenmiddelen om de stof beter te kunnen begrijpen. Dankzij de toetsen zie je of je alles goed begrijpt en welk onderwerp meer aandacht verdient. www.pearsonmylab.nl / www.pearsonmylab.be actief leren online Pearson XTRA Pearson XTRA biedt docenten extra lesmaterialen. Zo vindt u hier, afhankelijk van het boek, een toetsenbank, powerpoints per hoofdstuk en een docentenhandleiding. Voor studenten zijn er oefenmaterialen ontwikkeld waardoor ze gemakkelijker de theorie kunnen leren. Hierbij kan gedacht worden aan een begrippentrainer, extra (meerkeuze)vragen, een beeldbank ter illustratie in presentatie of essays, video-opdrachten en veel meer. www.pearsonxtra.nl pearson benelux marketing, management & onderzoek 2015 Pagina 2

Pagina 4

Scoor meer met een webshop in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden presentaties online.

Brochure Marketing, Management & Onderzoek Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication