Inhoudsopgave Deskresearch Principes van marktonderzoek Handleiding SPSS marktonderzoek Methoden en technieken voor onderzoek HERZIEN Onderzoek doen Onderzoek met SPSS en Excel Statistiek, een inleiding pearson benelux marketing, management & onderzoek 2015 Pagina 38

Pagina 40

Voor sportbladen, online onderwijs catalogi en artikelen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw vaktijdschriften.

Brochure Marketing, Management & Onderzoek Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication